Autor


Blok „Autor“ v editoru Gutenberg WordPress umožňuje zobrazit informace o autorovi příspěvku, jako je jméno, biografie, fotografie atd. Tento blok je užitečný pro personalizaci obsahu a umožňuje čtenářům lépe se seznámit s autorem článku.

Zde je popis bloku „Autor“ a jeho použití:

  1. Přidání bloku „Autor“: Klikněte na místo, kam chcete vložit blok „Autor“, a poté klikněte na tlačítko s plusovým symbolem v horní části editoru nebo použijte klávesovou zkratku „/“. Vyhledejte blok „Autor“ a klikněte na něj.
  2. Nastavení autora: Po přidání bloku „Autor“ můžete vybrat konkrétního autora nebo uživatele, který je spojen s daným příspěvkem. Pokud na vašem webu existuje více autorů, můžete vybírat mezi nimi.
  3. Zobrazení biografie a fotografie: Blok „Autor“ automaticky zobrazí biografii a fotografii autora, pokud jsou tyto informace k dispozici v uživatelském profilu. Pokud ne, můžete ručně přidat textové informace o autorovi.
  4. Upravení stylu (nepovinné): Pokud chcete, můžete upravit styl zobrazení informací o autorovi pomocí vlastního CSS, aby lépe odpovídal designu vašich stránek.
  5. Zkontrolujte náhled: Vždy zkontrolujte náhled stránky nebo článku, abyste se ujistili, že jsou informace o autorovi zobrazeny tak, jak jste zamýšleli, a že odpovídají vašim požadavkům.

Blok „Autor“ je užitečný pro poskytnutí informací o autorovi příspěvku a pomáhá vytvářet spojení mezi čtenářem a autorem obsahu. Poskytuje prostředky pro personalizaci obsahu a zvyšuje důvěryhodnost a transparentnost vašeho webu.