Citace

Blok „Citace“ v editoru Gutenberg pro WordPress umožňuje uživatelům vložit citaci nebo úryvek textu s výrazným vizuálním oddělením od hlavního obsahu. Tento blok je užitečný pro zdůraznění významných slov, myšlenek nebo pro citování externích zdrojů.

Popis bloku „Citace“:

  1. Vkládání citace: Uživatelé mohou vložit text citace přímo do bloku „Citace“. Tento text může obsahovat citované slova, myšlenky, nebo úryvky textu, které uživatel chce zvýraznit.
  2. Formátování citace: Blok „Citace“ poskytuje možnosti formátování, jako je změna velikosti písma, zvýraznění, a zarovnání textu. To umožňuje uživatelům přizpůsobit vzhled citace podle svých preferencí.
  3. Zobrazení vizuálního oddělení: Citace obvykle bývají zobrazeny s vizuálním oddělením od hlavního textu, například pomocí vodorovné čáry nebo jiného grafického prvku. Blok „Citace“ automaticky vytváří tento vizuální prvek pro lepší vizuální prezentaci citace.
  4. Možnost citování: Uživatelé mohou také přidat informace o zdroji citace nebo autorství, pokud je to relevantní. To může být užitečné pro poskytnutí kontextu čtenářům nebo pro dodržení autorských práv.

Blok „Citace“ je užitečným prvkem pro zdůraznění a vizuální oddělení důležitých slov, myšlenek nebo citací na webových stránkách vytvořených pomocí editoru Gutenberg v WordPress. Umožňuje uživatelům snadno vložit a formátovat citace podle svých potřeb a přispívá k přehlednosti a estetice obsahu.