Datum úpravy


Blok „Datum úpravy“ v editoru Gutenberg WordPress umožňuje zobrazit datum poslední úpravy obsahu příspěvku. Tento blok je užitečný pro informování čtenářů o tom, kdy byl obsah naposledy aktualizován.

Zde je popis bloku „Datum úpravy“ a jeho použití:

  1. Přidání bloku „Datum úpravy“: Klikněte na místo, kam chcete vložit blok „Datum úpravy“, a poté klikněte na tlačítko s plusovým symbolem v horní části editoru nebo použijte klávesovou zkratku „/“. Vyhledejte blok „Datum úpravy“ a klikněte na něj.
  2. Zobrazení data úpravy: Blok „Datum úpravy“ automaticky zobrazí datum poslední úpravy příspěvku, ke kterému je připojen. Toto datum lze zobrazit ve formátu, který odpovídá nastavení vašeho webu.
  3. Nastavení formátu (nepovinné): Pokud to chcete, můžete upravit formát zobrazení data pomocí vlastního CSS, aby lépe odpovídal designu vašich stránek.
  4. Zkontrolujte náhled: Vždy zkontrolujte náhled stránky nebo článku, abyste se ujistili, že je datum úpravy zobrazeno tak, jak jste zamýšleli, a že odpovídá vašim požadavkům.

Blok „Datum úpravy“ je užitečný pro informování čtenářů o tom, kdy byl obsah naposledy aktualizován. To může být užitečné pro obsah, který se pravidelně mění nebo aktualizuje, aby uživatelé měli aktuální informace. Poskytuje prostředky pro lepší orientaci uživatelů na vašem webu a zvyšuje transparentnost obsahu.