Datum


Blok „Datum“ v editoru Gutenberg WordPress umožňuje vložit do obsahu příspěvku datum publikace článku. Tento blok je užitečný pro zobrazení data publikace příspěvku či článku na vašem webu.

Zde je popis bloku „Datum“ a jeho použití:

  1. Přidání bloku „Datum“: Klikněte na místo, kam chcete vložit blok „Datum“, a poté klikněte na tlačítko s plusovým symbolem v horní části editoru nebo použijte klávesovou zkratku „/“. Vyhledejte blok „Datum“ a klikněte na něj.
  2. Zobrazení data: Blok „Datum“ automaticky zobrazí datum publikace příspěvku, ke kterému je připojen. Toto datum lze zobrazit ve formátu, který odpovídá nastavení vašeho webu.
  3. Nastavení formátu (nepovinné): Pokud to chcete, můžete upravit formát zobrazení data pomocí vlastního CSS, aby lépe odpovídal designu vašich stránek.
  4. Zkontrolujte náhled: Vždy zkontrolujte náhled stránky nebo článku, abyste se ujistili, že je datum zobrazeno tak, jak jste zamýšleli, a že odpovídá vašim požadavkům.

Blok „Datum“ je užitečný pro zobrazení data publikace příspěvku, což je důležitá informace pro čtenáře. Poskytuje prostředky pro lepší orientaci uživatelů na vašem webu a zvyšuje transparentnost obsahu.