Formulář komentáře


Blok „Formulář komentáře“ v editoru Gutenberg WordPress umožňuje vložit formulář, který umožňuje uživatelům přidávat komentáře k danému příspěvku na vašem blogu. Tento blok je klíčovým prvkem pro interakci s čtenáři a umožňuje jim vyjadřovat své názory, reagovat na obsah a zapojit se do diskuse.

Zde je popis bloku „Formulář komentáře“ a jeho použití:

  1. Přidání bloku „Formulář komentáře“: Klikněte na místo, kam chcete vložit blok „Formulář komentáře“, a poté klikněte na tlačítko s plusovým symbolem v horní části editoru nebo použijte klávesovou zkratku „/“. Vyhledejte blok „Formulář komentáře“ a klikněte na něj.
  2. Zobrazení formuláře: Blok „Formulář komentáře“ automaticky zobrazí formulář, který umožňuje uživatelům přidat svůj komentář.
  3. Upravení polí formuláře (nepovinné): Můžete upravit pole formuláře podle svých potřeb nebo požadavků. To může zahrnovat přidání dalších polí pro získání dalších informací od uživatelů nebo úpravu stávajících polí.
  4. Nastavení povinných polí (nepovinné): Můžete určit, která pole formuláře jsou povinná a která jsou nepovinná.
  5. Upravení stylu (nepovinné): Pokud to chcete, můžete upravit styl zobrazení formuláře pomocí vlastního CSS, aby lépe odpovídal designu vašich stránek.
  6. Zkontrolujte náhled: Vždy zkontrolujte náhled stránky nebo článku, abyste se ujistili, že je formulář komentáře zobrazen tak, jak jste zamýšleli, a že odpovídá vašim požadavkům.

Blok „Formulář komentáře“ je klíčovým prvkem pro interakci s čtenáři a umožňuje jim aktivně se zapojit do diskuse ohledně obsahu vašeho blogu. Poskytuje prostředky pro zapojení komunity a zlepšuje uživatelskou zkušenost.