Klasický editor

V klasickém editoru WordPressu, který byl používán před zavedením editoru Gutenberg, poznámky pod čarou nejsou standardní funkcí. Nicméně, je možné je vytvořit pomocí HTML kódu nebo pluginů, které rozšiřují funkcionality editoru.

Zde je postup, jak vytvořit poznámky pod čarou v klasickém editoru pomocí HTML:

  1. Otevřete klasický editor: Přihlaste se do svého WordPress administračního rozhraní a přejděte do sekce, kde chcete upravit nebo vytvořit příspěvek.
  2. Přepněte na režim úprav v HTML: V klasickém editoru máte možnost přepnout se do režimu úprav v HTML, kde můžete pracovat přímo s kódem.
  3. Vložte kód pro poznámku pod čarou: Do místa, kde chcete umístit poznámku pod čarou, vložte následující HTML kód:
<p>Toto je hlavní text. <sup><a href="#poznamka">1</a></sup></p> ... <div id="poznamka"> <p>Poznámka pod čarou.</p> </div>

V tomto kódu nahraďte „Toto je hlavní text.“ svým hlavním textem a „Poznámka pod čarou.“ textem vaší poznámky. Odkaz „1“ bude odkazem na poznámku. Ujistěte se, že všechny odkazy na poznámky mají unikátní identifikátor, jako je „#poznamka“.

  1. Uložte změny: Po dokončení úprav v HTML editoru uložte změny a zkontrolujte náhled stránky nebo článku, aby bylo ověřeno, že poznámky pod čarou jsou správně zobrazeny.

Alternativně, můžete použít pluginy WordPressu, které přidávají funkci poznámek pod čarou přímo do klasického editoru. Takové pluginy poskytují uživatelsky přívětivé rozhraní pro vytváření a správu poznámek pod čarou, aniž byste museli pracovat s HTML kódem.