Mezera

Blok „Mezera“ v editoru Gutenberg WordPressu umožňuje vložit prázdný prostor mezi různé bloky obsahu. Tento blok je užitečný pro vytváření vizuálního oddělení mezi jednotlivými částmi obsahu nebo pro úpravu rozložení stránky.

Zde je popis bloku „Mezera“ a jeho použití:

  1. Přidání bloku „Mezera“: Klikněte na místo, kam chcete vložit mezeru, a poté klikněte na tlačítko s plusovým symbolem v horní části editoru nebo použijte klávesovou zkratku „/“. Vyhledejte blok „Mezera“ a klikněte na něj.
  2. Nastavení velikosti mezer (nepovinné): Po přidání bloku „Mezera“ můžete upravit její velikost. To můžete udělat buď pomocí ovládacích prvků pro nastavení výšky nebo šířky mezeru, nebo ručním zadáním konkrétních rozměrů.
  3. Přizpůsobení zarovnání (nepovinné): Můžete také nastavit zarovnání mezery v rámci stránky. To vám umožní umístit mezeru na začátek, do středu nebo na konec stránky podle potřeby.
  4. Zkontrolujte náhled: Vždy zkontrolujte náhled stránky nebo článku, abyste se ujistili, že je mezera správně umístěna a zobrazuje se tak, jak jste zamýšleli.

Blok „Mezera“ je užitečným nástrojem pro úpravu rozložení stránky a vytváření vizuálního oddělení mezi různými částmi obsahu. Pomáhá zlepšit čitelnost a strukturu vašeho obsahu a umožňuje vám lépe organizovat vaše stránky.