Nadpis stránky


Blok „Nadpis stránky“ v editoru Gutenberg WordPress umožňuje vložit nadpis nebo titulek na začátek stránky nebo příspěvku. Tento blok umožňuje uživatelům jasně identifikovat obsah a poskytuje strukturu a organizaci pro vaše texty.

Zde je popis bloku „Nadpis stránky“ a jeho použití:

  1. Přidání bloku „Nadpis stránky“: Klikněte na místo, kde chcete vložit nadpis, a poté klikněte na tlačítko s plusovým symbolem v horní části editoru nebo použijte klávesovou zkratku „/“. Vyhledejte blok „Nadpis stránky“ a klikněte na něj.
  2. Nastavení úrovně nadpisu: Po přidání bloku „Nadpis stránky“ můžete vybrat úroveň nadpisu, například H1, H2, H3 atd. Úroveň nadpisu ovlivňuje vizuální styl a hierarchii nadpisů na stránce.
  3. Napsání textu nadpisu: Napište text svého nadpisu do bloku. Můžete zde vložit krátký a výstižný titulek popisující obsah stránky nebo příspěvku.
  4. Upravení stylu (nepovinné): Pokud chcete, můžete upravit styl zobrazení nadpisu pomocí vlastního CSS, aby lépe odpovídal designu vašich stránek.
  5. Zkontrolujte náhled: Vždy zkontrolujte náhled stránky nebo článku, abyste se ujistili, že je nadpis zobrazen tak, jak jste zamýšleli, a že je dobře viditelný a čitelný.

Blok „Nadpis stránky“ je základním prvkem struktury obsahu na vašem webu a pomáhá uživatelům rychleji a snadněji identifikovat téma či obsah stránky. Správně formátované nadpisy také přispívají k lepší SEO optimalizaci vašeho webu.