Název


Blok „Název“ v editoru Gutenberg WordPress umožňuje vložit nadpis nebo titulek do obsahu stránky nebo příspěvku. Tento blok poskytuje možnost vytvořit výrazný nadpis, který může být použit na začátku obsahu nebo k identifikaci částí stránky.

Zde je popis bloku „Název“ a jeho použití:

  1. Přidání bloku „Název“: Klikněte na místo, kam chcete vložit blok „Název“, a poté klikněte na tlačítko s plusovým symbolem v horní části editoru nebo použijte klávesovou zkratku „/“. Vyhledejte blok „Název“ a klikněte na něj.
  2. Napsání textu názvu: Po přidání bloku „Název“ napište text, který chcete použít jako nadpis nebo titulek. Může to být krátký a výstižný popis obsahu nebo jeho části.
  3. Nastavení formátování (nepovinné): Můžete upravit styl, velikost nebo barvu textu názvu pomocí dostupných nástrojů formátování v editoru.
  4. Upravení stylu (nepovinné): Pokud chcete, můžete upravit styl zobrazení názvu pomocí vlastního CSS, aby lépe odpovídal designu vašich stránek.
  5. Zkontrolujte náhled: Vždy zkontrolujte náhled stránky nebo článku, abyste se ujistili, že je název zobrazen tak, jak jste zamýšleli, a že odpovídá vašim požadavkům.

Blok „Název“ je užitečný pro vytvoření výrazného nadpisu nebo titulku na začátku obsahu nebo pro identifikaci různých částí stránky. Poskytuje prostředky pro zlepšení prezentace obsahu a zvýraznění důležitých informací pro uživatele.