Nejnovější komentáře


Blok „Nejnovější komentáře“ v editoru Gutenberg WordPress umožňuje vložit na stránku nebo do příspěvku seznam nejnovějších komentářů. Tento blok zobrazuje nejnovější komentáře, které byly publikovány na vašem webu, a poskytuje uživatelům možnost snadno sledovat aktivity diskuzí.

Zde je popis bloku „Nejnovější komentáře“ a jeho použití:

  1. Přidání bloku „Nejnovější komentáře“: Klikněte na místo, kam chcete vložit blok nejnovějších komentářů, a poté klikněte na tlačítko s plusovým symbolem v horní části editoru nebo použijte klávesovou zkratku „/“. Vyhledejte blok „Nejnovější komentáře“ a klikněte na něj.
  2. Nastavení počtu komentářů: Po přidání bloku můžete nastavit, kolik nejnovějších komentářů chcete zobrazit.
  3. Nastavení způsobu zobrazení: Můžete také nastavit, zda chcete zobrazit pouze text komentářů nebo také název příspěvku, ke kterému komentář patří, a jméno autora komentáře.
  4. Upravení stylu (nepovinné): Můžete upravit styl zobrazení komentářů pomocí vlastního CSS, aby lépe odpovídal designu vašich stránek.
  5. Zkontrolujte náhled: Vždy zkontrolujte náhled stránky nebo článku, abyste se ujistili, že jsou nejnovější komentáře zobrazeny tak, jak jste zamýšleli.

Blok „Nejnovější komentáře“ je užitečný pro udržení uživatelů informovaných o aktuálních diskuzích na vašem webu a pro podněcování interakce mezi čtenáři a autory obsahu. Pomáhá zvýšit angažovanost a komunitu vašeho webu.