Podrobnosti

Blok „Podrobnosti“ v editoru Gutenberg pro WordPress umožňuje uživatelům vytvářet skládací sekce obsahující detailní informace, které mohou být na stránce zobrazeny nebo skryty podle volby uživatele. Tento blok je užitečný pro organizaci obsahu a umožňuje uživatelům prezentovat rozsáhlé informace tak, aby stránka zůstala přehledná a strukturovaná.

Popis bloku „Podrobnosti“:

  1. Základní informace a záhlaví: Uživatelé mohou vložit základní informace nebo záhlaví do bloku „Podrobnosti“, které bude zobrazeno jako titulek nebo název sekce. To umožňuje čtenářům rychle identifikovat obsah sekce.
  2. Podrobný obsah: Vnitřek bloku „Podrobnosti“ slouží k vložení detailních informací, které mají být zobrazeny ve skládací sekci. Uživatelé mohou vkládat text, obrázky, tabulky, seznamy nebo jiný obsah podle potřeby.
  3. Skládání sekce: Blok „Podrobnosti“ umožňuje uživatelům jednoduše ovládat, zda má být obsah sekce zobrazen nebo skryt. To umožňuje čtenářům rychle procházet obsah a případně se zaměřit na konkrétní části.
  4. Formátování a styl: Uživatelé mohou formátovat obsah sekce pomocí nástrojů formátování v rámci editoru Gutenberg. To zahrnuje možnosti jako zvýraznění (tučné, kurzíva), změna velikosti písma, zarovnání a další.

Blok „Podrobnosti“ je užitečným prvkem pro organizaci a prezentaci detailních informací na webových stránkách vytvořených pomocí editoru Gutenberg v WordPress. Umožňuje uživatelům snadno vytvářet skládací sekce, které zlepšují přehlednost a srozumitelnost obsahu.