Poznámky pod čarou

Blok „Poznámky pod čarou“ v editoru Gutenberg pro WordPress umožňuje vložení poznámek, doplňujících informací nebo citací na konkrétní místa v textu, které jsou důležité pro pochopení obsahu, ale nejsou přímo součástí hlavního toku textu.

Popis bloku „Poznámky pod čarou“:

  1. Vložení textu poznámky: Uživatelé mohou vložit text poznámky přímo do bloku „Poznámky pod čarou“. Tento text by měl obsahovat dodatečné informace, vysvětlení nebo citaci, která je relevantní pro daný textový úsek.
  2. Vizuální oddělení: Blok „Poznámky pod čarou“ automaticky vytváří vizuální oddělení mezi hlavním textem a poznámkou, často ve formě číslovaného nebo označeného odkazu v horní části bloku a samotné poznámky pod tímto odkazem.
  3. Flexibilita formátování: Uživatelé mohou formátovat text poznámky pomocí nástrojů formátování v editoru Gutenberg. To zahrnuje možnosti jako zvýraznění (tučné, kurzíva), změna velikosti písma, zarovnání a další.
  4. Možnost odkazování: Blok „Poznámky pod čarou“ umožňuje uživatelům jednoduše odkazovat na konkrétní místa v textu, kde se poznámka vztahuje. Tím se zlepšuje přehlednost a srozumitelnost obsahu pro čtenáře.

Blok „Poznámky pod čarou“ je užitečným prvkem pro vložení dodatečných informací, vysvětlení nebo citací na konkrétní místa v textu na webových stránkách vytvořených pomocí editoru Gutenberg v WordPress. Umožňuje uživatelům přidat hloubku a kontext k obsahu a zlepšit jeho srozumitelnost pro čtenáře.