Rozdělení stránky

Blok „Rozdělení stránky“ v editoru Gutenberg WordPressu umožňuje rozdělit obsah stránky na více částí a vytvořit tak stránkování. Každá část obsahu může být zobrazena na samostatné stránce, což umožňuje snadnou navigaci mezi různými částmi obsahu.

Zde je popis bloku „Rozdělení stránky“ a jeho použití:

  1. Přidání bloku „Rozdělení stránky“: Přejděte na místo ve své stránce, kde chcete vložit blok rozdělení stránky, a poté klikněte na tlačítko s plusovým symbolem v horní části editoru nebo použijte klávesovou zkratku „/“. Vyhledejte blok „Rozdělení stránky“ a klikněte na něj.
  2. Nastavení titulku pro každou část: Po přidání bloku „Rozdělení stránky“ můžete pro každou část nastavit vlastní titulek. Titulek bude zobrazen nad obsahem každé části a může sloužit jako popis toho, co na dané stránce následuje.
  3. Upravení obsahu každé části: Po nastavení titulku můžete začít přidávat obsah do každé části stránky. Obsah může zahrnovat text, obrázky, videa a další bloky obsahu dostupné v editoru Gutenberg.
  4. Nastavení navigace mezi částmi (nepovinné): Blok „Rozdělení stránky“ automaticky vytváří navigaci mezi jednotlivými částmi stránky. Pokud chcete tuto navigaci upravit nebo skrýt, můžete použít příslušné možnosti nastavení bloku.
  5. Zkontrolujte náhled: Vždy zkontrolujte náhled stránky, abyste se ujistili, že jsou jednotlivé části stránky správně rozděleny a že navigace funguje podle očekávání.

Blok „Rozdělení stránky“ je užitečný pro vytváření rozsáhlých stránek, které vyžadují stránkování nebo rozdělení na logické části. Pomáhá udržovat obsah stránky přehledný a umožňuje čtenářům snadno navigovat mezi různými částmi obsahu.