Seznam

Blok „Seznam“ v editoru Gutenberg pro WordPress umožňuje vytvářet odrážkové nebo číslované seznamy, což je užitečné pro prezentaci informací v strukturované podobě.

Popis bloku „Seznam“:

  1. Typ seznamu: Uživatelé mohou vybrat mezi dvěma základními typy seznamů:
    • Odrážkový seznam: Každá položka je zobrazena s odrážkou (buď kuličkou nebo jiným symbolem).
    • Číslovaný seznam: Každá položka je zobrazena s číslem.
  2. Vkládání položek: Uživatelé mohou vkládat jednotlivé položky seznamu přímo do bloku „Seznam“. Položky mohou obsahovat text, obrázky, odkazy a další obsah podle potřeby.
  3. Formátování seznamu: Blok „Seznam“ umožňuje uživatelům formátovat seznam pomocí různých stylů a možností formátování, jako je změna velikosti písma, zvýraznění, zarovnání a další.
  4. Užitečné možnosti: Blok „Seznam“ může obsahovat také další užitečné možnosti, například vložení vnořených seznamů, což umožňuje strukturovat informace ještě podrobněji.

Blok „Seznam“ je efektivním nástrojem pro prezentaci strukturovaných informací na webových stránkách pomocí editoru Gutenberg v WordPress. Umožňuje uživatelům jednoduše vytvářet a formátovat seznamy podle svých potřeb a přispívá k přehlednosti a čitelnosti obsahu.