Úvodní obrázek

Blok „Úvodní obrázek“ v editoru Gutenberg WordPressu umožňuje vložit speciální obrázek, který slouží jako hlavní vizuální prvek pro stránku, článek nebo příspěvek. Tento obrázek je obvykle umístěn na začátku obsahu a slouží k vizuálnímu přitáhnutí pozornosti čtenářů a nastavení tónu pro obsah.

Zde je popis bloku „Úvodní obrázek“ a jeho použití:

  1. Přidání bloku „Úvodní obrázek“: Klikněte na místo, kam chcete umístit úvodní obrázek, a poté klikněte na tlačítko s plusovým symbolem v horní části editoru nebo použijte klávesovou zkratku „/“. Vyhledejte blok „Úvodní obrázek“ a klikněte na něj.
  2. Výběr nebo nahrání obrázku: Po přidání bloku „Úvodní obrázek“ můžete vybrat existující obrázek z knihovny médií WordPressu nebo nahrát nový obrázek ze svého počítače.
  3. Upravení nastavení: Po výběru nebo nahrání obrázku můžete upravit jeho nastavení, jako je velikost, zarovnání, popisek, alternativní text atd. Některé motivy WordPressu mohou poskytovat další možnosti úprav specifické pro úvodní obrázek.
  4. Zobrazení na stránce: Úvodní obrázek bude zobrazen jako samostatný vizuální prvek na vaší stránce nebo článku, přičemž může být umístěn na začátku obsahu nebo jinde podle vašich preferencí.
  5. Zkontrolování náhledu: Vždy zkontrolujte náhled stránky nebo článku, abyste se ujistili, že je úvodní obrázek správně umístěn a zobrazen.

Tímto způsobem můžete snadno přidat úvodní obrázek do vašich stránek nebo článků v editoru Gutenberg WordPressu. Úvodní obrázek je mocným nástrojem pro vizuální prezentaci obsahu a přitahování pozornosti čtenářů.