Zásady ochrany osobních údajů

Jestliže jste klientem společnosti Mamboo, přihlášením k odběru novinek nebo prostým návštěvníkem našich stránek, svěřujete nám svá osobní data. Rádi bychom vám představili, jak pečujeme o jejich ochranu, naše zásady a práva, která máte v souladu s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

Ochrana vašich osobních údajů má pro nás vždy nejvyšší prioritu. Zpracováváme pouze nezbytně nutné osobní údaje po nezbytně nutnou dobu. Seznamte se prosím s tím, jaká data zpracováváme, proč a jak je chráníme. Níže naleznete naše zásady týkající se správy vašich kontaktních informací a jak s nimi nakládáme, a to nejen v souladu s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

Kdo je správce?

Jsem živnostník a provozovatel služby Mamboo Luboš Lopour, Žižkova 109, 582 22 Přibyslav, IČ: 45911061.

Vzhledem k vašim osobním údajům zastáváme roli správce: rozhodujeme o tom, jak budou osobní údaje zpracovávány, k jakým účelům, jak dlouho a vybíráme případné další subjekty, kteří nám s tímto zpracováním budou pomáhat.

Webové stránky, služby a aplikace, kterých se tyto zásady týkají, jsou:
mamboo.cz

Jak nás můžete kontaktovat?


Pokud byste měli jakékoli dotazy ohledně ochrany vašich osobních údajů, neváhejte nás kontaktovat na e-mailové adrese info@mamboo.cz. S radostí vám poskytneme odpovědi na vaše dotazy.

Jaké osobní údaje zpracováváme a proč?

Vaše osobní údaje, které nám svěřujete, zpracováváme z následujících důvodů:

 1. Poskytování služeb, plnění smlouvy, organizace webinářů, školení:
 • Identifikační údaje (jméno, příjmení, IČ, DIČ)
 • Kontaktní údaje (e-mail, telefonní číslo)
 • Adresní údaje (poštovní adresa)
 • Fakturační údaje (číslo bankovního účtu)
 • Údaje o využívání služeb (historie objednaných služeb nebo produktů)
 • Případně další údaje související s poskytnutou službou
 1. Vedení účetnictví:
 • Fakturační údaje pro dodržení zákonných povinností vystavování a evidence daňových dokladů
 1. Marketing – zasílání personalizovaných newsletterů (oprávněný zájem / souhlas):
 • Identifikační a kontaktní údaje
 • Údaje o chování na webu (např. klikání v e-mailech) Chceme zasílat relevantní obsah. Sledujeme váš zájem a přizpůsobujeme obsah e-mailů na základě vašeho chování. Pokud jste naším zákazníkem, posíláme vám newslettery na míru maximálně po dobu 5 let od poslední objednávky. Pokud jste se registrovali k odběru novinek na blogu nebo získali zdarma vzdělávací materiály, budeme vám zasílat newslettery na základě vašeho souhlasu po dobu 5 let od jeho udělení. V obou případech se můžete kdykoliv odhlásit z odběru newsletterů. Vaše právo, nebudeme se zlobit.

Pokročilý marketing na základě souhlasu:

Jen na základě vašeho souhlasu vám můžeme zasílat inspirativní nabídky od třetích stran nebo využívat vaši e-mailovou adresu pro remarketing a cílenou reklamu na Facebooku. Tento souhlas platí maximálně 3 roky od jeho udělení a můžete ho kdykoliv odvolat prostřednictvím našich kontaktních údajů.

Uchování osobních údajů:

Vaše osobní údaje uchováváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování, nebo pokud jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

Fotografie a videozáznamy ze seminářů:

Na našich živých akcích, jako jsou školení a semináře, pořizujeme fotografie a videozáznamy. Fotografie využíváme v propagačních materiálech, především na webu, a videozáznamy jsou k dispozici účastníkům online kurzů a mohou být poskytnuty i dalším zákazníkům, například ve formě placeného webináře. Jména účastníků nikdy nezveřejňujeme, kromě případů, kdy máme jejich souhlas. Pokud nechcete být na záznamech zobrazeni, dejte nám vědět před konáním akce.

Předávání osobních údajů 3. stranám

Naši zaměstnanci a spolupracovníci, kteří mají přístup k vašim osobním údajům, jsou vázáni mlčenlivostí a proškoleni v oblasti bezpečnosti zpracování osobních údajů. Všichni pracujeme jako tým a pečujeme o vaše údaje s maximální péčí, jako by šlo o naše vlastní.

Většinu zpracovatelských operací zvládáme interně pomocí našich vlastních aplikací a nepotřebujeme zapojovat třetí strany.

Pro zajištění specifických zpracovatelských operací, které není možné provést interně, využíváme služeb a aplikací specializovaných zpracovatelů, kteří splňují požadavky GDPR.

Všichni naši zpracovatelé jsou zavázáni chránit vaše osobní údaje s odpovídající péčí a zavázali se k tomu prostřednictvím prohlášení nebo smlouvy.

Hlavně spoléháme na dodavatele z oblasti serverové infrastruktury, bezpečnosti a účetnictví. Dále využíváme služby MailChimp a Google Analytics a v případě vašeho souhlasu Facebook pixel pro cílení reklamy.

V budoucnu může být zapojeno další aplikace či zpracovatele, aby se zjednodušilo a zlepšilo zpracování dat. Zaručujeme však, že budeme mít minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování, jako máme na sebe.

Cookies

Tento web pro správné fungování, statistické a marketingové funkce využívá soubory cookies.

Cookies jsou krátké textové soubory vytvořené webovým serverem a uložené ve vašem prohlížeči. Když se později vrátíte na stejný web, váš prohlížeč pošle uloženou cookie zpět a server tak získá veškeré informace, které si u vás předtím uložil. Téměř všechny webové stránky využívají cookies pro svou činnost.

Zákon nám dovoluje ukládat pouze soubory cookie, které jsou nezbytně nutné pro provoz těchto stránek, na vašem zařízení. Pro všechny ostatní typy souborů cookie potřebujeme vaše souhlas. Budeme vděční, pokud nám ho poskytnete a pomůžete nám tak zlepšovat naše stránky a služby. Samozřejmě můžete kdykoliv změnit nebo odvolat svůj souhlas s používáním cookies na našem webu.

Tady můžete změnit nastavení cookies na tomto webu. Pokud se vám po kliknutí na tlačítko nastavení cookies nezobrazí, pravděpodobně máte zapnutý AdBlock.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Osobní údaje chráníme pomocí moderních technologií odpovídajících nejnovějším trendům v oblasti technologického rozvoje. S péčí a zodpovědností, jako by šlo o naše vlastní údaje. Provádíme a udržujeme veškerá možná technická a organizační opatření, která jsou známá a která mají za cíl zabránit jakémukoli zneužití, poškození nebo ztrátě vašich osobních údajů.

Předávání dat mimo evropskou unii

Vaše data zpracováváme pouze v rámci Evropské unie nebo v zemích, které zajistily odpovídající úroveň ochrany osobních údajů na základě rozhodnutí Evropské komise.

Vaše práva

V rámci ochrany osobních údajů máte několik práv, na která máte nárok. Pokud se rozhodnete využít některé z těchto práv, prosíme, kontaktujte nás e-mailem na adresu: info@mamboo.cz.

 • Právo na informace:
  Toto právo je již zčásti splněno touto informační stránkou týkající se zásad zpracování osobních údajů.
 • Právo na přístup:
  Můžete po nás kdykoliv požadovat přístup k vašim osobním údajům. Zaručujeme, že vám do 30 dnů poskytneme informace o tom, jaké osobní údaje zpracováváme a pro jaké účely. První tři dotazy ročně jsou zdarma, další dotazy budou zpoplatněny částkou 1000 Kč za každý dotaz.
 • Právo na omezení zpracování:
  Pokud máte podezření, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete, aby byly údaje smazány, nebo jste vznesli námitku proti zpracování, můžete požádat o omezení rozsahu nebo účelu zpracování (například odhlášením z newsletteru).
 • Právo na podání námitky:
  Máte právo podat námitku, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše osobní údaje neoprávněně.
 • Právo na přenositelnost:
  Pokud byste chtěli své osobní údaje přenést k jiné organizaci, postupujeme podle stejných pravidel jako při právu na přístup, s tím rozdílem, že informace vám poskytneme ve strojově čitelné formě. Na zpracování této žádosti potřebujeme nejméně 30 dní.
 • Právo na výmaz (právo být zapomenut):
  Dalším z vašich práv je právo na výmaz, známé též jako právo být zapomenut. I když bychom vás neradi zapomněli, respektujeme vaše rozhodnutí. V takovém případě budeme vymazávat veškeré vaše osobní údaje z našeho systému a také ze systémů všech našich zpracovatelů a záloh. Pro uskutečnění tohoto práva potřebujeme 30 dní. Je třeba zdůraznit, že v některých případech jsme vázáni zákonnými povinnostmi, jako je například povinnost vést evidenci vystavených daňových dokladů po stanovenou dobu zákonem. V takových případech budeme smazávat pouze ty osobní údaje, které nejsou vázány jinými právními předpisy. O dokončení procesu výmazu vás budeme informovat prostřednictvím e-mailu.
 • Stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů:
  Pokud máte podezření, že se vaše osobní údaje zpracovávají v rozporu se zákonem, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Avšak budeme velmi vděční, pokud nám nejdříve sdělíte své obavy, abychom mohli situaci vyřešit a případné pochybení napravit.
 • Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení:
  E-maily obsahující inspirativní články, produkty a služby vám zasíláme na základě oprávněného zájmu, pokud jste naším zákazníkem nebo jste se přihlásili k odběru zdarma vzdělávacích materiálů. Můžete se kdykoliv odhlásit kliknutím na odkaz pro odhlášení, který najdete v každém e-mailu. V případech, kdy vám zasíláme e-maily na základě vašeho souhlasu (např. registrace k odběru novinek), také můžete ukončit odběr kliknutím na odkaz pro odhlášení v každém e-mailu.

Mlčenlivost

Chceme vás ujistit, že naši zaměstnanci a spolupracovníci, kteří budou zpracovávat vaše osobní údaje, jsou zavázáni k udržování mlčenlivosti týkající se vašich osobních údajů. Dále jsou povinni chránit bezpečnostní opatření, jejichž zveřejnění by mohlo ohrozit zabezpečení vašich osobních údajů. Vaše důvěra je pro nás prioritou a pečlivě dbáme na ochranu vašich údajů.